Další krok k energetické nezávislosti. Budoucnost se barví do zelené

Skupina MOL ve spolupráci s Plug Power Inc., globálním dodavatelem technologií pro zelený vodík na klíč, plánuje výstavbu jedné z největších továren na produkci zeleného vodíku v Evropě. Výrobní podnik bude součástí rafinerie Danube Skupiny MOL ve Százhalombattu v Maďarsku. Zelený vodík by měl snížit uhlíkovou stopu provozu a v dlouhodobém horizontu také by měl umožnit mobilitu bez emisí.

Využitím elektrolytické jednotky s kapacitou 10 megawattů (MW) od společnosti Plug Power, do které Skupina MOL investuje 22 milionů EUR, se zajistí roční produkce přibližně 1600 tun čistého, uhlíkově neutrálního, zeleného vodíku. Nahrazením aktuálně využívaného procesu výroby vodíku ze zemního plynu novým zařízením se ušetří více než 25 000 tun emisí oxidu uhličitého, informuje společnost MOL. Výroba vodíku dnes podle společnosti představuje šestinu celkového objemu emisí oxidu uhličitého Skupiny MOL. Investice do zeleného vodíku by proto měly podpořit naplnění jejího cíle – dosáhnout uhlíkové neutrality – a přispějí k energetické nezávislosti regionu, tvrdí MOL.

Pravda o klimatu: 1. část nového pořadu, hostem je olympijský vítěz v chůzi na 50 km Matej Tóth.
Vyrobila TV Pravda a Sportovní akademie Mateje Tótha, o.z.

Jak informuje skupina MOL, má v plánu po uvedení do provozu v roce 2023 začít využívat zelený vodík v její rafinerii Danube k výrobě paliv v rámci vlastního vodíkového systému. Vodík bude začleněn do molekul paliv MOL a sníží uhlíkovou stopu výrobní technologie i finálního produktu.

„Jsme přesvědčeni, že vodík je jedním z nejdůležitějších zdrojů energie aktuální energetické transformace a bude také zásadním faktorem v novém uhlíkově neutrálním energetickém systému. Nová technologie nám umožňuje zavedení výroby zeleného vodíku ve Százhalombattu, díky čemuž se Skupina MOL stane jedním z nejdůležitějších aktérů v udržitelném energetickém hospodářství v regionu,“ říká Gabriel Szabó, výkonný viceprezident Skupiny MOL pro Downstream.

„Zelený vodík řeší dvě zásadní výzvy, kterým lidstvo čelí: klimatickou změnu a energetickou nezávislost,“ tvrdí Andy Marsh, CEO společnosti Plug. „Podpora trendu vnášet zelený vodík do odvětví s tradičním průmyslovým vodíkem přitom nemá žádné limity. Jsme rádi, že můžeme poskytnout naši nejmodernější technologii elektrolytické jednotky rafinerii Danube Skupiny MOL a umožnit tak Skupině udělat velký krok vpřed v řešení této problematiky v regionu,“ dodal.

Při výrobě zeleného vodíku nevznikají žádné emise skleníkových plynů, říká společnost. Zařízení společnosti Plug využívá elektrickou energii z obnovitelných zdrojů k rozštěpení vody na kyslík a plynný vodík prostřednictvím procesu elektrolýzy, popisuje společnost. Dále dodává, že při tomto procesu nevznikají žádné vedlejší produkty s negativním dopadem na životní prostředí. Při výrobě jedné tuny vodíku pomocí zařízení vzniká také osm až devět tun čistého kyslíku, čímž se ušetří spotřeba téměř 10 tisíc tun zemního plynu. Elektrolyzery společnosti Plug se využívají ve výrobních zařízeních vyžadujících vysokou spolehlivost již bezmála 50 let. Jsou to modulární, nastavitelné generátory vodíku optimalizované pro výrobu čistého vodíku, tvrdí MOL.

Windfarm in rural Alberta Canada

Společnost Plug stojí za prvním a nejkomplexnějším Ekosystémem pro zelený vodík. Umožňuje tak snadné zavedení zeleného vodíku ve společnostech, které jsou připraveny zlepšit efektivitu a udržitelnost jejich provozu. Nezávislá síť produkce zeleného vodíku společnosti Plug má cíl pokrýt 70 distribučních bodů do konce roku 2022 a dále pokračovat v naplňování cíle vytvořit síť 500 distribučních bodů produkce zeleného vodíku v Severní Americe do roku 2025 a 1000 distribučních bodů v globálním rozsahu do roku 2028.

Výroba zeleného vodíku je nedílnou součástí aktualizované strategie Skupiny MOL SHAPE TOMORROW, která se zaměřuje na udržitelnost a je v souladu s Evropskou ekologickou úmluvou. V rámci strategie Skupina plánuje investovat spolu 1 miliardu eur do vývoje technologií s nízkými nebo nulovými emisemi do roku 2025. Skupina MOL sníží uhlíkovou stopu svých provozů o 30 procent do roku 2030 a investuje 50 procent kapitálových výdajů na udržitelné projekty. Skupina MOL má cíl stát se čistým nulovým producentem emisí CO2 do roku 2050.

Nejnovější články

Další články autora